Freitag, 19. August 2016

Folk flest kjemper mot vindmøller: Juli Zehs "Unterleuten"


Idyll på landsbygda? Tilbake til naturen? Finne roen i omhyggelig restaurerte gamle bondehus? Von wegen! Ikke i Juli Zehs anti-hjemstavnsroman med den tvetydige tittelen Unterleuten, stedsnavnet som bare mangler en liten pause midt i for å bli et spotsk "blant folk flest".
I sin nye roman tar Juli Zeh, en av Tysklands mest populære forfattere, oss med til den tyske landsbygda sommeren 2010, til det fiktive lille tettstedet Unterleuten in the middle of Brandenburg, ca. 10 mil fra Berlin. Her har de fleste familier bodd i generasjoner, og gamle konflikter fra tvangskollektiveringen i 1945 er fortsatt like levende som om muren aldri skulle ha falt. Og midt i heksegryta av gamle, sinte menn som fortsatt husker en hver urett de mener seg å ha bli utsatt for, av ektefeller som har følt seg undertrykt og utnyttet i årtier, av yngre generasjoner som fortsatt sliter med å finne fotfestet i kapitalismen som har gjort sitt inntog i Unterleuten hvor alle jobber på samme sted og drikker på samme kneipe plasserer forfatteren to innflytterpar som har lagt mas og kjas i storbyen bak seg for å finne fred og idyll på landet. Her vil de ale opp hester hhv. vie sitt liv til å beskytte utrydningstruede fuglearter.
 

Men forgreninger av gamle maktkamper setter en effektiv stopper for alt som kan minne om fredelig landliv, og dermed blir også innflytterne trukket inn i ei myr av gammelt hat og gift – slett ikke bare i symbolsk betydning: Unterleuten er nemlig bygd på nedgravd miljøfarlig avfall fra DDR-tida. Det koker under lokket av årelange maktkamper og misforståelser, men lokket ligger fortsatt på landsbygryta. Helt til det kommer for en dag at det planlegges en stor vindmøllepark i Unterleuten. Da lar landsbyboerne, både gamle og nye, den siste rest av sivilisasjon og medmenneskelighet fare – og Juli Zehs vanlige tilbøyelighet til å bygge elementer fra kriminalromanen inn i tekstene sine kommer til sin fulle rett.
 
Juli Zeh bruker indre monolog og lar i tur og orden alle beboerne i Unterleuten kommer til orde; slik skaper hun en polyperspektivisk roman med tydelige profiler, humor og satirisk brodd, og leseren lar seg vikle inn i akkurat samme forvirrende intrigenett som Unterleuten-beboerne befinner seg i. Hva er sant? Hva er løgn? Hvem skal vi tro på? Resultatet er en bredt anlagt samfunnsroman, kritisk, besk, satirisk, humoristisk og med en kraftig stigende spenningskurve – etter min mening Juli Zehs aller beste roman til nå. 
"Mit Unterleuten schafft sie ein Bild gestriger und heutiger Zustände im Großen und im Kleinen, berührende und schreckliche Schicksale, eine Erzählung über Moral, Gemeinwohl und Eigeninteressen – ein Lesevergnügen", skriver Klaus Zeyringer i sin omtale i Der Standard.
Les mer om Juli Zeh på Tyskbokhylle: om romanen Nullzeit, om barneboka Das Land der Menschen og som månedens forfatter.
Juli Zeh: Unterleuten (Luchterhand 2016)

Mittwoch, 10. August 2016

Til seters med Heidi


Heidi – en evergreen fra Sveits: Johanna Spyris roman fra 1880 har blitt oversatt, adaptert, filmatisert og tegnet hundrevis av ganger. Likevel var forventningene høye til den tysk-sveitsiske storsatsingen i 2015 med Anku Steffen som Heidi, Bruno Ganz som Alpöhi, Hannelore Hoger som Grandmama Sesemann og Katharina Schüttler som Fräulein Rottenmeier. Og filmen er akkurat slik en Heidi-filmatisering skal være: vakker natur, gripende hjemlengsel, en stadig mykere Alpöhi og en lykkelig Heidi blant geitene. Men filmen er langt fra bare klisjeer, den ivaretar Johanna Spyris vektleggingen av det psykosomatiske og hennes blikk for fattigdommen i sin samtid; det religiøse er derimot nedtonet. Gode valg av dreiebokforfatter Petra Volpe og regissør Alain Gsponer, som klarer balansegangen mellom å ikke skuffe millioner av Heidi-fans og samtidig børste litt støv av Johanna Spyri. 

Johanna Spyri
Johanna Spyri blir født 1827 på det lille stedet Hirzel. Med en mor som skriver religiøs-pietistisk lyrikk og med en far som er lege og behandler pasienter med psykiske lidelser hjemme, blir hun allerede fra liten av preget av de to hovedsøylene som senere kommer til å stå sentralt i forfatterskapet hennes: det religiøse og engasjementet for svakere stilte, særlig de med et psykisk handikapp. 25 år gammel gifter hun seg med Johann Spyri og flyttet til Zürich, og går – i alle fall tilsynelatende – opp i tilværelsen som stille og tilbaketrukket hustru og senere også mor.
Men Johanna Spyri er likevel ikke helt som andre kvinner: et nært forhold til Richard Wagner fører til slutt til at herr Spyri gir Wagner husforbud,  og en brevveksling med den sveitsiske forfatteren Conrad Ferdinand Meyer, som er en nær venn, vitner om at hun er opptatt av temaer som går langt utover huslige sysler. At Johanna Spyri er en godt orientert, begavet og interessant kvinne er hevet over enhver tvil. Men den tradisjonelle kvinnerollen som hustru og mor og – ikke minst – husarbeidet syns å falle henne tungt. "Gar keine Magd [zu haben] ist das Ende aller Existenz!", skriver hun nærmest i desperasjon i en periode familien ikke har noen hushjelp.
"Sie haben doch ein glückliches Naturell!"
"Ihr Heidi hat mir einen jungen und frischen Eindruck gemacht, […] Sie haben doch ein glückliches Naturell! […] Heidi ist kräftig durchgeführt, kein leichtes Ding bei einer durchweg ‘naiven’ Persönlichkeit. […] Noch einmal meinen Dank für Heidi. Ich habe manches daraus gelernt", skriver en mann den ingen skulle kunne tro leste barnebøker, nemlig den sveitsiske forfatteren Conrad Ferdinand Meyer. 
Året er 1880. Og Heidi begynner sitt erobringstog verden over. I løpet av kort tid er Heidi-bøkene – Heidis Lehr- und Wanderjahre og Heidi kann brauchen was es gelernt hat – kjent langt utenfor de sveitsiske alper. De oversettes raskt til mange språk – allerede i 1882 foreligger den første oversettelse til norsk – og nye opplag følger i rask rekkefølge.
 
Ikke bare idyll, men også sosialkritikk
Ser vi nærmere på Johanna Spyri, oppdager vi at hun spiller på langt flere strenger enn tradisjonell barnebokidyll og vakre landskap, men også gir uttrykk for sosialkritikk og et stort engasjement for fattige barns oppvekstvilkår, kritikk av en barnefiendtlig og rigid oppdragelse som baserer seg på straff og forbud. Ikke minst interessant er at både Heidi-bøkene og andre av hennes bøker er svært tidlige eksempel på hvordan datidas spede kjennskap til psykosomatiske lidelser bygges inn i litteratur for unge lesere. Spyri var på mange måter langt forut for sin tid.
Når en leser Heidi-bøkene som voksen, er sosialkritikken ikke til å overse. Selv om Spyris pietistiske religiøsitet tar brodden av sosialkritikken (troen på Gud er viktigere enn materiell sikkerhet, er man gudfryktig og gjør gode gjerninger kan man være heldig å få gaver fra velstående mennesker), er det tydelig at forfatteren er langt fra blind for de store sosiale problemene i sin samtid. I den nye filmen tones det religiøse kraftig ned, og fattigdommen i alpelandsbyen og nøden i familien til Geißenpeter vises uten rosenrødt filter. Verken presten eller landsbylæreren utmerker seg gjennom empati, og framstår slik som nok ganske realistiske for sin samtid.
Psykosomatiske lidelser
I boka Cornelli wird erzogen (Cornelli blir oppdratt) fra 1890 skildrer Spyri ei lita jente som har det svært vanskelig. Hun er trassig og vill, – en reaksjon på at de voksne rundt henne ikke vil forstå henne – og innbiller seg at det vokser to "Trotzhörnchen" (trasshorn) i panna si. Først når hun kommer til en familie som tar seg av henne, som virkelig ser hvem Cornelli er og oppdrar henne (oppdragelse betyr for Johanna Spyri å vise kjærlighet og gi trygghet), blir hun kvitt villfarelsen. Cornellis opplevelse av å ha trasshorn i panna og den lidelsen det medfører for henne, gjør sterkt inntrykk på samtiden. Psykologer viser sågar til boka i fagtidsskrift og bruker begrepet "Der Fall Cornelli" (tilfellet Cornelli), – og dette er eksempel på en resepsjon som går langt utover det vi vanligvis kjenner til i forbindelse med barnelitteratur.
Også i Heidi bruker Spyri psykosomatiske lidelser for å vise hva som kan skje dersom barn vokser opp uten tilstrekkelig varme og kjærlighet. Heidis hjemlengsel under oppholdet i Sesemanns hus i Frankfurt fører ikke bare til hemmelige tårer og vekttap, men også til søvnforstyrrelser og månesyke. Og hva er egentlig årsaken til at Klara sitter i rullestol? Hun har riktignok en far som overøser henne med gaver og som viser omsorg på mange plan, men i de lange periodene hvor han er fraværende, er savnet stort. Den mirakuløse helbredelsen i Alpene skyldes muligens ikke bare frisk fjelluft og gjetemelk, men kanskje også at hun har kommet ut fra en innestengt og monoton tilværelse og til daglig har mennesker om seg som viser at de er glade i henne. 

Et vanskelig barn er alltid et misforstått barn
Flere av Johanna Spyris bøker har som undertittel: "Eine Geschichte für Kinder und auch für Solche, welche die Kinder lieb haben". Denne setningen viser oss at forfatteren ikke kun har et budskap for barn, men også for voksne. Ikke bare barna skal oppdras, men også voksne lesere. Et vanskelige barn er alltid et misforstått barn, mener Spyri. Når Klaras farmor lykkes i å lære Heidi å lese (noe Heidi har vegret seg mot, fordi Geißenpeter hevder at det går ikke an å lære det), skyldes det, som hun sier, en ny undervisningsmetode, "eine neue Lehrmethode". Denne metoden bygger på empati og forståelse, og skiller seg klart fra datidens strenge lærer med spanskrøret bak kateteret, – som også vises i filmen.

Besøk filmens hjemmeside her.

Heidi (D/CH 2015)

Montag, 20. Juni 2016

Sommerlukket Tyskbokhylle

Tyskbokhylle holder sommerstengt fram til ca. 10. august.
God sommer med tyskspråklige bøker & filmer!


Dienstag, 14. Juni 2016

Stefan Zweig i eksil: "Vor der Morgenröte" (film)


Stefan Zweig i eksil
I 1934 forlot Stefan Zweig (1881–1942) Østerrike og emigrerte til London. Senere reiste han og Charlotte Altmann (hans sekretær, som han senere giftet seg med) til Brasil hvor paret bosatte seg i Petrópolis utenfor Rio de Janeiro. Som mange andre forfattere og eksilanter av jødisk herkomst led Zweig (som i motsetning til det store flertallet emigranter hadde gode materielle kår) sterkt under vissheten om skjebnen til Europas jøder. 


"Ich grüße alle meine Freunde! Mögen sie die Morgenröte noch sehen nach der langen Nacht! Ich, allzu Ungeduldiger, gehe Ihnen voraus"
I februar 1942 tok Stefan Zweig og hans kone en overdose veronal. I avskjedsbrevet gjør forfatteren rede for grunnene til han velger å avslutte sitt eget liv: 
Ehe ich aus freiem Willen und mit klaren Sinnen aus dem Leben scheide, drängt es mich eine letzte Pflicht zu erfüllen: diesem wundervollen Lande Brasilien innig zu danken, das mir und meiner Arbeit so gute und gastliche Rast gegeben. Mit jedem Tage habe ich dies Land mehr lieben gelernt und nirgends hätte ich mir mein Leben lieber vom Grunde aus neu aufgebaut, nachdem die Welt meiner eigenen Sprache für mich untergegangen ist und [Streichung] meine geistige Heimat Europa sich selber vernichtet.

Aber nach dem sechzigsten Jahre bedürfte es besonderer Kräfte um noch einmal völlig neu zu beginnen. Und die meinen sind durch die[Streichung] langen Jahre heimatlosen Wanderns erschöpft. So halte ich es für besser, rechtzeitig und in aufrechter Haltung ein Leben abzuschliessen, dem geistige Arbeit immer die lauterste Freude und persönliche Freiheit das höchste Gut dieser Erde gewesen.

Ich grüsse alle meine Freunde! Mögen sie die Morgenröte noch sehen nach der langen Nacht! Ich, allzu Ungeduldiger, gehe ihnen voraus.

Stefan Zweig 

Petropolis 22. II 1942
 
En mesterlig film
Regissør Maria Schrader viser oss i filmen Vor der Morgenröte bruddstykker av Stefan Zweigs siste år: hans forsøk på å skille mellom forfattergjerning og politikk, hans avmakt og fortvilelse når han tenker på det Europa som nå ødelegges og på skjebnen til venner, familie og hundretusener av europeiske jøder, hans fortvilede forsøk på å holde fotfestet i eksil. Schrader har valgt ut enkelte møter og hendelser som eksemplarisk viser eksilantenes situasjon. Vi tas med på sukkerrørplantasjer hvor Zweig rechercherer til Brasil-boka Brasilien – ein Land der Zukunft (1941), til mottakelser med representanter for politikk og establishment, til møter i PEN, til intervjuer med europeiske journalister som forsøker å presse fram politiske uttalelser av en motvillig Zweig som fortsatt insisterer å skille litteratur fra politikk ("Jede Widerstandsgeste, die kein Risiko in sich birgt, ist geltungssüchtig"), til møter med andre eksilanter som lever på nåde i lånte leiligheter og til hjelpeløse forsøk på å bevare en slags normalitet i en situasjon hvor man lever på vent uten noen gang å vite om man kan reise tilbake igjen. Stefan Zweigs søkende usikkerhet, hans tungsinn og vennlighet, hjemlengsel og melankoli, viser seg i Josef Haders mesterlige tolkning av rollefiguren. 
Vakker, gripende og uendelig trist
"Keine Szene des Films spielt in jenem Europa, das der österreichische Autor in seinen posthum veröffentlichten 'Memoiren' noch einmal als eine 'Welt von Gestern' heraufbeschworen hat. Und doch bleibt dieses an den Nationalismus und den Krieg verlorene Reich stets spürbar; nicht wirklich greifbar, auch kaum verhandelbar, aber als Erinnerungsbild, das auf dem Helden lastet, anwesend", skriver Dominik Kamalzadeh i sin anmeldelse i Der Standard. "Das Ganze steckt im Detail. Im Fluchtpunkt der Bilder, den Gesten, dem Vertrauen ins Ungesagte, in die Stille. Ein Mann im Zuckerrohrfeld mit Notizblock sagt genug aus. Die stumme Verzweiflung bewegt. New York, wo ihm seine erste Frau Friderike (Barbara Sukowa) Lebensmut einzuimpfen versucht, ist ein winterliches Trauerspiel, Brasilien ein Traum, der unter der Tropenhitze implodiert. Der Semmering bleibt weit weg."

Vor der Morgenröte kommer til å bli stående som en av filmårets 2016 aller beste tyskspråklige filmer – og vel så det. Det er en film som sitter i lenge etter at man har gått ut av kinosalen: vakker, gripende og uendelig trist.

Besøk filmens hjemmeside

Les mer om Stefan Zweig på Tyskbokhylle, om Angst og Brief einer Unbekannten.

Vor der Morgenröte (D, F, Ö 2016)

Mittwoch, 8. Juni 2016

Hans Falladas "Der Trinker" som grafisk roman (Jakob Hinrichs)


Hans Fallada (1893-1947) er en av den tyske litteraturens mest tragiske skikkelser. Han tilbrakte mange år både i psykiatriske institusjoner og i fengsel, og han slet med tunge rusproblemer, han drakk og var avhengig av morfin. Situasjonen eskalerte i 1944, da Fallada sterkt alkoholisert ble anklaget for drapsforsøk på sin tidligere ektefelle og ble tvangsinnlagt. Han fikk tillatelse til å skrive, som en form for terapi, og begynte arbeidet med den svært personlige romanen Der Trinker mens han var innlagt. I desember 1944 ble Fallada utskrevet, men morfinavhengigheten fortsatte å styre livet hans. Etter en kort periode, hvor han tilsynelatende gjenvant fotfestet, fikk igjen alkoholen og morfinen makt over livet hans. Han ble innlagt på Charité i Berlin, hvor han mot alle odds klarte å fullføre romanen Jeder stirbt für sich allein; i februar 1947 døde han som følge av årelangt tungt rusmisbruk.


Der Trinker handler om forretningsmannen Erwin Sommer, som begynner å drikke da bedriften hans nærmer seg konkurs. I løpet av kort tid mister han kontrollen over ikke bare forretningen, men han legger hele sitt liv i ruiner og har kun én interesse: la reine d’alcool, som han sier, ”Dronning Alkohol”. Romanen, som er Falladas mest personlige bok, ble utgitt posthum i 1950.

Den tyske illustratøren Jakob Hinrichs har ikke bare lest Falladas roman Der Trinker, men også beskjeftiget seg med forfatterens skjebne. I sin adapsjon fletter han romanen sammen med Falladas biografi og skaper et intenst univers hvor virkelighet og vrangforestillinger, angst og begjær, delirium og anger veves inn i hverandre og uttrykkes med comicens ekspressive bildespråk. I Falladas liv finner Hinrichs ”ein sensibler Mensch, dem das Leben in zunehmendem Maße zu entgleiten schien”, skriver han i etterordet. Hinrichs framhever spesielt Fallads korte tekst Sachliche Bericht über das Glück, ein Morphinist zu sein, ”eine Erzählung, die Falladas Suchterlebnisse in Berlin während der 1920er Jahre schildert. Der Bericht beschreibt Alltagsszenen eines Berliner Junielebens, wie ich sie heute vor Augen habe, wenn ich in Berlin am Kottbusser Tor vorbeigehe oder am Rosenthaler Platz aus der U8 steige.” 


”Was ist das nun für ein Buch geworden? Eine Biografie? Eine Literaturumsetzung als Graphic Novel? Weder noch und von beidem ein bisschen. Mir ging es darum, etwas Neues zu schaffen, aus altem Material eine neue Geschichte zu erzählen. Eine Comicgeschichte, die in der Gegenwart funktioniert, eine schnelle, rauschhafte Collage in grellen Farben, ein bisschen Pulp, ein bisschen Fiction und viel Fallada.” Hinrichs adapsjon av Falladas Der Trinker kombinert med den skånselsløse og samtidig dypt medfølende framstillingen av forfatterens skjebne går under huden på leseren. Jeg kommer til å lese Fallada med andre briller nå enn tidligere.

Les mer om Jakob Hinrichs grafisk-roman-adapsjon av Arthur Schnitzlers Traumnovelle her. Er du interessert i å vite mer om grafiske romaner på tysk, f.eks. om grafiske Kafka-adapsjoner og hvordan disse kan brukes i tyskundervisningen, kan du lese om det her.

Hans Fallada, Der Trinker. Gezeichnet und erzählt von Jakob Hinrichs. Walde + Graf bei Metrolit (2015)